• Witamy ...

Oficjalna strona szkoły
NIE dla zmian w oświacie (informator dla rodziców i nauczycieli)

List profesorów w sprawie oświaty


Serdecznie zapraszamy:: Oferuje :

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

sale lekcyjne wyposażone w komputery i sprzęt audiowizualny,

2 pracownie komputerowe (34 komputery),

bibliotekę z komputerową bazą danych,

liczne kółka zainteresowań,

wszechstronną pomoc pedagoga i psychologa szkolnego.

:: Zapewnia :

życzliwą pomoc w rozwijaniu zdolności,

wszechstronne wsparcie dla uczniów uzdolnionych,

fachową opiekę pielęgniarską,

bezpieczną i przyjazną atmosferę,

pomoc w nauce dla uczniów słabszych.

pomoc pedagoga i psychologa

:: Ogólne informacje :

  • języki: angielski (z podziałem na grupy wg poziomu znajomości),
  • drugi język niemiecki lub język rosyjski,
  • zajęcia pozalekcyjne: SKS (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szermierka, tenis stołowy, aerobik),
  • koła zainteresowań: informatyczne, muzyczno-plastyczne, turystyczne, historyczne, chemiczne, matematyczne, języka angielskiego, Szkolne Koło Caritas, Klub Filmowy,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia dla uczniów z dysleksją,
  • zajęcia z psychologiem i pedagogiem,
  • Internetowe Centrum Multimedialne.
więcej...